Oglašavanje

Kampanja na internetu može imati znatno veći učinak od kampanje iste cijene u nekom od klasičnih medija. Naime, svrha reklame je da bude viđena a mi vam garantujemo da će vašu reklamu na našem portalu vidjeti veći broj unikatnih posjetilaca nego na bilo kojem drugom mediju na našem govornom području.
Za sve   informacije  kontaktirajte   nas  na 

info@style.ba